Sant Celoni i la Batllòria

Reivindiquem espais per als joves!

Els Joves som el motor d’una societat. Tothom diu que som el futur, el futur de les nostres famílies, el futur de la societat.... però s’obliden moltes persones i institucions que necessitem d’espais propis per poder desenvolupar les nostres activitats, espais d’intercanvi i de convivència per al col•lectiu de joves.
Eh que ningú es qüestiona que ha d’haver casals d’avis?, on la nostra gent gran pugui reunir-se, fer activitats i relacionar-se entre ells.
Eh que ningú es qüestiona que ha d’haver llars d’infants ?, per donar resposta a una necessitat de conciliació laboral entre mares, pares i infants.
Si fem aquesta reflexió referint-nos als joves, per què Sant Celoni no disposa d’un espai propi per als joves, d’un casal com en etapes anteriors era el Safareig?. Estem d’acord que ha d’haver polítiques transversals en matèria de joventut, relacionades amb la formació, cultura, esports etc... però és potser més important tenir un espai pensat i adequat als joves, com a espai de convivència, d’activitats, d’interrelació entre els joves que alhora som tan diversos. Un espai que el sentim nostre, i al mateix temps sigui el lloc de referència i de trobada de la jovent del poble, que doni resposta a les nostres necessitats lúdiques i formatives al llarg de tota la setmana.
Trobem que aquesta és una necessitat important a Sant Celoni, i felicitem la iniciativa del Consell de Poble de la Batllòria, que de forma consensuada i unànime ha decidit que a l’escola vella s’ubiqui un espai pels joves de la població. No podia ser d’una altra manera, ja que era una realitat palpable per a molts pares i mares de la Batllòria, i que ha estat recolzada coincidint amb una presidència del Consell de Poble socialista. I això demostra que són les esquerres les que es preocupen realment per les necessitats de les persones, perquè el Safareig era un espai pels joves quan governava les esquerres a l’Ajuntament, i ha estat a la Batllòria una realitat quan el Consell de Poble és presidit per als socialistes.
Felicitats joves de la Batllòria per un espai que tindreu que Sant Celoni no té. I demanem a l’ajuntament que faci tot el possible per traslladar el projecte de la Batllòria a Sant Celoni, i que aquí també puguem tenir un espai per als joves com ens mereixem.

Comentaris

  • Anònim
    wh0cd25084 [url=http://cymbalta-medication.us/]cymbalta medication[/url] [url=http://motrinpm.link/]800 mg motrin[/url] [url=http://allopurinol-300mg.bid/]allopurinol 300 mg[/url] [url=http://clonidine.gdn/]clonidine online pharmacy[/url]
  • Anònim
    This really is one of the very important article what I read. Notice my internet site: Repair manuals . I own many posting fantastic like your current. Constantly offer I could keep coming back and also please read on. And another essential problem I promote with my friends your site and him figure out is one among the greatest web page ever before. Say thanks to you again and even bookmark my web-site I help make this to with your site.
  • Anònim
    Thank you with this webpage. I start reading your document and also I like this. I write about with my buddies and this man could be very comfortable. Still publish, I bookmark a site and I returned every day. If you need to get analyze my web-site: paypal money generator
Mostrar més comentaris | Mostrant 3 comentaris de 137

Comentar